Adaptace města na klimatické změny


Realizační tým projektu UrbanAdapt uspořádal v pilotních městech Praze, Plzni a Brně druhé kolo seminářů „Adaptace města na klimatické změny II“, na kterých byly představeny průběžné výstupy řešeného projektu.


Účastníci seminářů se seznámili  s výsledky zpracovaných ekonomických analýz nákladů a přínosů opatření, přístupy k hodnocení a mapování tzv. „tepelného ostrova města“, institucionální analýzou problematiky vln horka a tepelného ostrova města, či příklady adaptací na změnu klimatu v oblasti územního plánování. Součástí  seminářů byla i diskuze přípravy adaptačního plánu měst a dalších koncepčních materiálů.

Tisková zpráva je ke stažení zde (48,1 KB)