Adaptační strategie měst na změnu klimatu

Česká i evropská města se budou stále častěji potýkat s důsledky globální změny klimatu. Častější extrémy počasí, jakými jsou přívalové deště, vlny veder a častější sucha s sebou přináší problémy. Ty ovlivňují  kvalitu životního prostředí, zdraví lidí a působí i  škody na majetku. Jak se na vše připravit? Podívejte se na video , které k tématu zpracoval řešitelský tým projektu UrbanAdapt.