Antverpská charta podepsána


Partnerské organizace projektu EGERA připravily pod vedením Antverpské univerzity (University of Antwerp) chartu k genderově senzitivní komunikaci, a to jak uvnitř akademických institucí, tak i v komunikaci s okolním prostředím.


Organizace se v chartě mj. zavazují podporovat v rámci komunikace respekt k lidské důstojnosti a sociální odpovědnosti, eliminovat všechny formy diskriminace a soustavně používat genderově citlivý jazyk. Charta bude podepsána všemi partnerskými organizacemi a představuje jeden z klíčových výstupů projektu EGERA. Ředitel CVGZ prof. Michal V. Marek dokument podepsal mezi prvními, a to 4. prosince 2015. Anglické znění charty je ke stažení zde (964,9 KB)