Cena Josefa Hlávky za rok 2015 udělena knize „Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost“


Správní rada Nadace Český literární fond udělila Cenu Josefa Hlávky za rok 2015, v oblasti vědecké literatury, knize "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost", editorů prof. Miroslava Trnky a prof. Rudolfa Brázdila. Jde o nejpodrobnější práci věnovanou vývoji sucha ve střední Evropě.

Oba ocenění editoři převezmou cenu 20. června 2016 v Lužanech u Plzně. Finanční ohodnocení spojené s touto cenou poputuje jako dar pro SOS dětské vesničky v Brně-Medlánkách.


Ke vzniku kniha „Sucho v českých zemích, minulost, přítomnost a budoucnost“ značně přispěl projekt “Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“ (www.intersucho.cz ) , díky němuž v České republice vznikl a v pracuje unikátní  vědecký tým věnující se komplexnímu výzkumu sucha a jeho dopadů.  Na zpracování rozsáhlé monografie se podílel kolektiv 45 autorů.