Co je nového v konsorciu ACTRIS-CZ?


Dlouhodobá strategie projektu ACTRIS - 2 financovaného z programu Horizont 2020 směřuje především k  založení komplexní evropské výzkumné infrastruktury, zaměřené na monitoring a výzkum atmosféry. Významným krokem tímto směrem je zařazení ACTRIS RI na evropskou mapu velkých výzkumných infrastruktur ESFRI v březnu 2016. O dalších novinkách v konsorciu se dočtete zde


ACTRIS_Kosetice.jpg

1_ACTRIS.jpg

2_ACTRIS.jpg

3_ACTRIS.jpg