CzechGlobe získal projekt na podporu excelentního výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde náš projekt „SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“ skončil v konkurenci 130 podaných projektových návrhů na celkovém druhém místě. Spolu s dalšími čtrnácti projekty byl v první fázi výběru vybrán k financování. Pětiletý projekt významně napomůže finančnímu zajištění instituce i po roce 2020, kdy se očekává postupný propad financování vědy a výzkumu z veřejných prostředků.