Díky našim kolegům probíhá monitoring sucha také na Slovensku


Snahou společného vědeckého týmu Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně, který stojí za portálem www.intersucho.cz   a provozuje Integrovaný systém sledování sucha (ISSS), je monitorovat sucho i mimo území České republiky. Nyní se aktuálně monitoring zemědělského sucha rozšiřuje na území Slovenska.


Tisková zpráva k této mezinárodní spolupráci je k dispozici zde (47,3 KB)