Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky, na jehož zpracování se podíleli také vědci z CzechGlobe,  je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině, a to s ohledem na dopady související se změnou klimatu.

Široký tým odborníků v něm analyzoval současný vodní režim naší krajiny a odhadl také účinnost vhodných opatření, která by měla často neuspokojivý stav zlepšit. Pohled na vodní režim krajiny z pozice klimatologů, půdoznalců, hydrologů, krajinných inženýrů, agronomů i ekonomů je zpracován v prezentačních materiálech Generel vodního hospodářství krajiny České republiky .