Konference „Global Change: A Complex Challenge“

CVGZ pořádá ve dnech 23.- 24. března 2015 v brněnském science centru VIDA mezinárodní konferenci „Global Change: A Complex Challenge“. Konference, pořádaná pod hlavičkou projektu OP VK "ENVIMET" je v pořadí již čtvrtou výroční konferencí Centra CzechGlobe. V rámci čtyř odborných sekcí vystoupí kromě přednášejících z pořadatelské instituce i zvaní zahraniční řečníci.