Mapa teplot povrchů pro rok 2015


Od 1. listopadu 2016 je zájemcům k dispozici Mapa teplot povrchů pro rok 2015 . Aplikace byla vytvořena ve spolupráci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  a  GEODIS Brno, spol. s  r. o.

Snímky teplot povrchů byly pořízeny v rámci řešení projektu UrbanAdapt, který mapuje dopady změny klimatu na města a napomáhá k přípravě adaptačních opatření. Teplotní data zobrazená v aplikaci byla získána z hyperspektrálního snímkování území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015.


Více informací o termálním snímkování města Brna a vysvětlení zajímavých ukázek v konkrétních lokalitách je k dispozici zde