Mezi oceněnými Nadací Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových také vědci z CzechGlobe


Čtyři nestory české vědy, kteří dosáhli významných úspěchů ve svých oborech, přispěli k šíření dobrého jména české vědy nebo se pedagogickou činností podíleli na výchově nových generací vědců, ocenila na zámku v Lužanech Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 


Mezi oceněnými je také kolega Jan Květ - uznávaný přírodovědec, botanik a ekolog. Medaili Josefa Hlávky získal zejména za svůj dlouhodobý, cílený a aktivní výzkum mokřadových ekosystémů. 

Druhým oceněným kolegou je Adam Emmer, který získal Cenu Josefa Hlávky určenou pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR.

Oběma kolegům blahopřejeme.

Hlávkova cena 2018_1.jpg

Hlávkova cena 2018_2.jpg

Hlávkova cena 2018_3.jpg

Hlávkova cena 2018_4.jpg