Slavnostní křest knihy „Sucho v českých zemích, minulost, přítomnost a budoucnost“


V pátek 25. září 2015 bude v zasedací místnosti CVGZ za přítomnosti autorů, recenzentů a pozvaných hostů  slavnostně pokřtěna kniha „Sucho v českých zemích, minulost, přítomnost a budoucnost“.


Kniha, kterou vydává Centrum výzkumu globální změny AVČR, v.v.i. je jedním z výsledků projektu Intersucho (“Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha“). Odpovídá mimo jiné na otázky: které roky byly v posledních tisíci letech nejsušší;   vyskytuje sucho v posledních letech častěji;  jaké jsou příčiny sucha na našem území; jak sucho ovlivňuje dostupné vodní zdroje, produkci potravin či výskyt lesních požárů;  jak se podílí člověk na současném trendu vyššího rizika výskytu sucha; jaké bude z pohledu sucha 21. století?

Pozvánka je ke stažení zde.