Slavnostní otevření experimentální stanice Domanínek

V pátek 12. července 2013 byla slavnostně otevřena nová experimentální stanice Centra výzkumu globální změny v Domanínku. Experimentální stanice pro výzkum dopadů změny klimatu na ekosystémy byla vybudována v rámci projektu OP VaVpI.