Smlouva o spolupráci s University of Panama


Za účasti ministra životního prostředí Panamy  dne 25. 6. 2018 v Panamě podepsali  prof. Michal V. Marek – ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Dr. Eduardo Flores Castro – rektor University of Panama Smlouvu o vzájemné spolupráci. Ta se týká především rozvíjení spolupráce v rámci společné Eddy -kovarianční stanice zkoumající toky skleníkových plynů v tropickém ekosystému střední Ameriky, výzkumných, projektových a vzdělávacích aktivit. Smlouva navazuje na dlouhodobou spolupráci s panamskými kolegy a memorandum o spolupráci podepsaném na začátku roku 2013.


Panama_2018_1.jpg

Panama_2018_2.jpg

Panama_2018_3.jpg

Panama_2018_4.jpg

Panama_2018_5.jpg