Výroční zasedání Vědecké rady CzechGlobe

Ve dnech 20. – 22. 5. 2013 proběhlo v Brně výroční zasedání mezinárodní Vědecké rady Centra výzkumu globální změny. Hlavním úkolem Vědecké rady tvořené předními odborníky z univerzit a vědeckých pracovišť Evropy a Spojených států, bylo  zhodnocení vědecké činnosti Centra za uplynulý rok. Vědecká rada konstatovala, že odborné aktivity Centra se dynamicky rozvíjí,  nově vybudovaná infrastruktura je efektivně využívána a směřuje k získávání špičkových poznatků s mezinárodním významem. Vědecká rada dále poskytla doporučení pro intenzivnější součinnost mezi jednotlivými týmy Centra, rozšiřování mezinárodní spolupráce a aktivnější zapojení doktorandů.