Zahajovací workshop projektu HYDAP

Jedním z projektů OPVK  řešených na pracovišti CzechGlobe je projekt „HyDaP – Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země (DPZ) ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů“. Ve dnech 14. – 16. listopadu 2012 proběhl jeho zahajovací workshop.