Závěrečný workshop projektu BASE v Bruselu


Dne 9. 6. 2016 se v konferenčním centru Les Ateliers des Tanneurs v Bruselu konal interaktivní seminář „Implementace Adaptační strategie EU: názory a doporučení k vytváření adaptačních politik“, pořádaný v rámci projektu BASE - Bottom up Adaptation Strategies for a Sustainable Europe  7. Rámcového programu EU, kde je  CzechGlobe jedním z partnerů.


Semináře se zúčastnili zástupci  širokého spektra institucí zabývajících se adaptacemi na klimatickou změnu, od úřadů Evropské komise (DG Environment, DG Climate Action, DG Research and Innovation), konzultačních a neziskových agentur, až po zástupce jednotlivých sídel a oblastí aplikujících konkrétní adaptační opatření.

Cílem semináře bylo představit výstupy projektu BASE a konzultovat s účastníky rámcová doporučení k současnému procesu aktualizace adaptační strategie EU, vycházející z projektu BASE. Dále byly prezentovány a diskutovány výsledky jednotlivých případových studií projektu BASE, zaměřených na efektivitu a ekonomickou proveditelnost adaptačních opatření v městských, zemědělských a dalších oblastech.

BASE_14_6_2016_A_upraveno.jpg

BASE_14_6_2016_B_upraveno.jpg