RNDr. Magda Edwards-Jonášová, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: edwards.m@czechglobe.cz
Telefon: 383 579 154

Odborné zaměření

Vliv disturbancí a globální klimatické změny na lesní ekosystémy.


Přirozená obnova lesních porostů.


Vliv dlouhodobého působení stresových faktorů na smrk ztepilý

Vzdělání

1996 Mgr. – PřF UK, Ochrana životního prostředí, diplomová práce: Vliv dlouhodobého stresu na asimilační aparát smrku ztepilého na Šumavě. 


2006 Ph.D. a RNDr. – PřF JU, Botanika, disertační práce: Natural regeneration and vegetation changes in disturbed Norway spruce forests.

Profesní kariéra

2000 – 2003: katedra biologie, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka


2004: Botanický ústav AV ČR, Třeboň, odborná asistentka


2003 – současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Ústav ekologie krajiny AV ČR), vědecký pracovník

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1999 - Nizozemí, Alterra, Wageningen, studium problematiky přeměny lesních monokultur.

Členství

Česká společnost pro ekologii

Stručná scientometrie

Počet článků v časopisech s impakt faktorem: 14


Počet citací (WoS): 224


Počet citací bez autocitací (WoS): 209


h-index: 8


https://www.researchgate.net/profile/Magda_Edwards-Jonasova2