Ing. Renata Včeláková, Ph. D.

Foto
Pozice: Doktorand
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: vcelakova.r@czechglobe.cz

Odborné zaměření

hodnocení a oceňování ekologických služeb, scaling, GIS

Vzdělání

2004 Ing. -  Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem, diplomová práce: Revitalizační studie levobřežních přítoků Chřibské Kamenice v CHKO Lužické hory


2010 PhD. - Zemědělská fakulta, JČU v Českých Budějovicích, disertační práce: Sekvestrace uhlíku v travinných ekosystémech v různých měřítcích

Profesní kariéra

2005 - dosud - Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.  (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny AV ČR)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

září 2005 – leden 2006 Department of Physical Geography and Ecosystem Analysis, Lund University, Švédsko