Ing. Radek Plch, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: plch.r@czechglobe.cz
Telefon: 730 164 646

Odborné zaměření

Energetické, uhlíkové a ekonomické bilance agroekosystémů a lesních ekosystémů


Hodnocení environmentálních dopadů - metoda LCA (Life Cycle Assessment)

Vzdělání

Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor: Aplikovaná a krajinná ekologie


Ing. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, obor: Všeobecné zemědělství, specializace: Využívání a ochrana zemědělské krajiny (1999-2004)

Profesní kariéra

2006 - 2015  Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.  (dříve Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR)


2016 -          Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

listopad 2007 – prosinec 2007: Wageningen University (Nizozemí), studijní předmět: "Environmental Systems Analysis – Methods and Applications"

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 2