doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: slachta.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Vliv využívání krajiny na biodiverzitu, ekosystémové služby hmyzu, ekologie samotářských včel

Vzdělání

2014: doc. - Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: habilitace z oboru Aplikovaná a krajinná ekologie


2003: Ph.D. - Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Entomologie


1998: Mgr. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Odborná biologie

Profesní kariéra

2018 - současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


2017 - současnost: Vyučující na Ekonomické fakultě,  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


2005 - 2016: Vyučující na Zemědělské fakultě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


1998 - 2002: Entomologický ústav AV ČR, odborný pracovník

Členství

člen České společnosti entomologické

Stručná scientometrie


  • 10 článků v časopisech s IF

  • 175 citací (WoS)

  • H-index: 6