prof. Paula Ann Harrison

Pozice: hostující věděcký pracovník
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: paulaharrison@ceh.ac.uk

Odborné zaměření
  • operacionalizace konceptů ekosystémových služeb s různými variantami politik a praktických přístupů ze strany stakeholderů

  • výzkum tématu jak biodiversita napomáhá přínosu ekosystémových služeb v různých měřítcích

  • různé techniky mapování a modelování přírodního bohatství a ekosystémových služeb

  • výzkum různých argumentů pro ochranu biodiversity a v jakém jsou vztahu s poskytování ekosystémových služeb

  • vývoj a aplikace matematických modelů pro výzkum dopadů klimatické změny a možností adaptací na zemědělství, biodiversitu a ekosystémové služby

  • integrace biofyzikálních a socio-ekonomockých konceptů, rámců a modelů pro hledání inovativních řešení adaptací na klimatické změny napříč socio-ekologickými systémy

  • vývoj integrovaných technik hodnocení, které zahrnují interakce a zpětné vazby mezi různými sektory jako jsou biodiversita, zemědělství, lesnictví, vody, pobřežní a urbánní oblasti pod několikerými klimatickými a socio-ekonomickými drivery.

  • Tvorba participativních scénářů a jejich propojení se zranitelností změny klimatu, která je vedena stakeholdery a vyhodnocení adaptací

  • Zlepšení kvantifikace dopadů, rizik a nejistot spojených s vysoce odbornými scénáři klimatické změny včetně synergií mezi adaptacemi a mitigacemiVzdělání


 • 1999                Teorie modelování dopadů klimatických změn na zemědělství v Evropě, University of Oxford (DPhil)

 • 1990                „Operational Research“, Programování a statistické metody pro kvantifikaci optimálních řešení problémů,                                     University of Lancaster (MSc)

 • 1989                Statistika a geografie, University of Salford (BSc, Jt. Hons)

Profesní kariéra


 • 2016-dosud     Hlavní výzkumný vědec, Centre for Ecology & Hydrology, Lancaster, Velká Británie

 • 1999-2016      Výzkumný pracovník – senior, Environmental Change Institute, University of Oxford, Velká Británie

 • 1999               Hostující vědec, Internationa Global Change Institute, University of Waikato, Nový Zéland

 • 1993-1998      Výzkumný pracovník a projektový manažer, Environmental Change Unit, University of Oxford, Velká Británie

 • 1991-1993      Výzkumný pracovník, Environmental Change Unit, University of Oxford, Velká Británie

 • 1990-1991      Vědecký asistent, Atmospheric Impacts Research Group, University of Birmingham, Velká Británie

Členství


 • Koordinátor a hlavní autor IPBES regional Assessment on Europe and Central Asia 

 • Koordinátor a hlavní autor UK National Ecosystem Assessment Follow-on Project (2012-2014)

 • Spoluautor IPCC Fifth Assessment Report 

 • Člen Science Development Group for the Centre for Ecology and Hydrology, Velká Británie 

 • Člen Scientific Advisory Board for the Swedish “Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate” Strategic Research Area (BECC) 

 • Člen Advisory Group for the European Environment Agency’s 2016 Report on Climate Change Impacts and Vulnerability 

 • Člen Scientific Advisory Board for the EU BASE Project (Bottom-up climate adaptation strategies for Europe)

 • Předseda Scientific Advisory Broad and Organising Committee for the “2017 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2017)

 • Člen Scientific Advisory Board for the “2015 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2015)

 • Člen Expert Advisory Group for the DG ENV MESEU Project (Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its Member States) (2012-2014)

 • Člen Organising Committee and International Scientific Board for the “2013 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2013)” (2011-2013)

 • Člen Scientific Advisory Board for the Countryside Survey Integrated Assessment Topic Group (CS-IATG) (2008-2010)

Stručná scientometrie

Počet publikací na Web of Science (6/16): 43;


H-index: 18;


Celkový počet citací: 1313 (1232 bez autocitací).