prof. Ian Paul Holman

Pozice: hostující věděcký pracovník
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: i.holman@cranfield.ac.uk

Odborné zaměření

Je mezioborovým hydrogeologem a prostorovým pedologem se znalostmi v oblasti udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Jeho výzkum se zaměřuje především na pochopení procesu kterým využití venkovské krajiny ovlivňuje deradaci půdy, zemědělskou produkci a dopady v hydrologii (vodní zdroje a jejich kvalita) na úrovni částí povodí až po národní úroveň při současných (EPSRC, Defra, WWF, Environment Agency, RSPB, National Trust) a budoucích (DFID, NERC, BBSRC, EC) podmínkách. V současné době vede na Cranfield University výzkum adaptací v oblasti řízení vodních zdrojů, sucha a nedostatku vodních zdrojů v rámci 3 NERC projektů.

Vzdělání

1987-1990      Životní prostředí, First class honours, University of East Anglia, Velká Británie (BSc.)


1990-1994      Hydrogeologie, University of East Anglia, Velká Británie (Ph.D.)

Profesní kariéra

1994-2001      „Research Scientist”, Soil Survey and Land Research Centre (York a Silsoe, Velká Británie)


2001-2005      „Lecturer”, Institute of Water and Environment, Cranfield University, Silsoe


2005-2013      „Senior Lecturer”, School of Applied Sciences, Cranfield University


2013-2014      „Reader”, School of Applied Sciences, Cranfield University


2014-dosud     Professor, Cranfield University

Členství

Je členem Natural Environmental Research Council Peer Review College. V letech 2012 – 2015 byl členem redakční rady Hedrogeology Journal,v letech 2011-2013 členem redakční rady Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology a byl take zakládajícím místopředsedou International Association of Hydrogeologistś Wokring Group a současně Commission on Groundwater a Climate Change (v letech 2001-2011). Je v rámci Cranfield University hlavním řešitelem v řadě národních i evropských projektů, včetně IMPRESSIONS (EU FP7) a EU-FACCE-JPI projektu MACSUR2.

Stručná scientometrie

Bibliografie (05/16) dle ISI


Počet recenzovaných publikací: 64


H-index: 21


Celkový počet citací: 1248 (1109 bez autocitací)