Ing. Ivo Moravec

Foto
Pozice: Technik
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: moravec.i@czechglobe.cz

Odborné zaměření

monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů; public relations; mapování biotopů Natura 2000; biodiversita a politika ochrany přírody; druhová ochrana rostlin a živočichů a praxe ochrany přírody; indikátory biodiverzity lesních ekosystémů; udržitelný regionální rozvoj; monitoring stavu životního prostředí

Vzdělání

VŠZ Fakulta lesnická, Brno, Ing., 1989, lesní inženýr


UK Přírodovědecká fakulta, Praha, 1991, systematická biologie s ekologií

Profesní kariéra

1999 - současnost: technik / výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny AV ČR)

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 6