prof. John Grace

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: grace.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Fyziologie rostlin, environmentální ekologie, klimatická a globální změna, toky uhlíku a jeho cyklus, toky vody a její koloběh, transport vody, dálkový průzkum, suchozemské ekosystémy, lesní ekosystémy, zvýšená koncentrace CO2, asimilace uhlíku, zásobárny uhlíku, skleníkové plyny a jejich inventarizace, environmentální vědy.

Vzdělání

1964–1967      B.Sc. (Hons) Botany, University of Sheffield


1967–1970     Ph.D. The Growth of Moorland Plants in Relation to their Aerial Environment

Profesní kariéra

od 1970 Přednášející


od 1985 Lektor


od 1992 Profesor biologie životního prostředí


 od 2010 Emeritní professor a vědecký pracovník

Stručná scientometrie

H-index: 91


Knihy – jediný autor (3)


Knihy - editace (8)


Vědecké články – jediný autor (5)


Vědecké články – spoluautor (247 – v impaktovaných, recenzovaných časopisech)


Shrnující (review) články (36)


Celkový počet citací: 29256 (podle Google Scholar)