Ing. Daniel Vícha

Foto
Pozice: odborný pracovník výzkumu a vývoje
Oddělení: Experimentální velkoobjemový fotobioreaktor
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Drásov 470
Drásov
664 24

Email: vicha.d@czechglobe.cz

Vzdělání

2013 - 2015: Agronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně


                       navazující magisterské studium, obor Biotechnologie rostlin


 


2010 - 2013: Agronomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně


                      bakalářské studium, obor Biotechnologie rostlin2005 - 2009:Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, Ivančice 


                      všeobecné vzdělání

Profesní kariéra

Duben 2018 - současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně, oddělení Experimentální velkoobjemový fotobioreaktorČervenec 2015 – březen 2018: Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r. o. Troubsko, Česká republika


pozice: výzkumný pracovník, oddělení Genetických zdrojů

Stručná scientometrie

Kryštofová, O., Sochor, J., Vícha, D., Adam, V., Kizek, R. Effect of cadmium (II) ions on activities of aminotransferases in plants cultivated under various lighting conditions. Cadmium Symposium 2012. 1. vyd. Itálie: Sassari, Izaly, 2012, s. 2. - abstrakt článku ve sborníku


 


Pelikán J., Knotová D., Vícha D. (2015): Porovnání výnosových a kvalitativních charakteristik u komonice bílé (Melilotus albus) a komonice lékařské (Melilotus officinalis). Úroda 12, 2015, vědecká příloha, 163–166.


 


Knotová D., Pelikán J., Vícha D. (2015): Porovnání výnosového potenciálu českých a bulharských odrůd jetelů. Úroda 12, 2015, vědecká příloha, 151–154.


 


Knotová D., Pelikán J., Vícha D., Vymyslický T. (2016): Rozšiřování spektra motýlokvětých pícnin. „Genetické zdroje č. 104, VÚRV, v.v.i. Praha–Ruzyně, pp: 24–29. ISBN 978-80-7427-202-8.


 


Kubíková Z., Vícha D., Hutyrová H. (2017): Nové poznatky o vývoji svazenky shloučené (Phacelia congesta). Úroda 12, 2017, vědecká příloha, 425-428.