Ing. Petra Dížková

Pozice: technik
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: dizkova.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Fenologie a fenologický monitoring živočichů a rostlin. Analýza historických fenologických dat. Spolupráce s portálem www.fenofaze.cz

Vzdělání

2013 - 2016: Bakalářské studium na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomická fakulta, obor: Všeobecné zemědělství (Bakalářská práce: Mikroklimatická variabilita a její vliv na fenologii vybraných druhů)


2016 - 2018: Magisterské studium na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomická fakulta, obor: Všeobecné zemědělství (Diplomová práce: Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast Chráněné krajinné oblasti Pálava a lokality jižní Moravy)

Profesní kariéra

2018 - dosud: Technik; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Sekce klimatických analýz a modelování, výzkumný tým: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy