Mgr. Jakub Zelený

Foto
Pozice: doktorand
Oddělení: Oddělení společenského rozměru globální změny
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
V Jirchářích 149/6
Praha
110 00

Email: zeleny.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Vývoj metodologie hodnocení ekologické integrity s pomocí dálkového snímání Země.


Identifikace a mapování hodnot ekosystémů s využitím sociologických metod.


Vývoj teoretických základů konceptu ekologické integrity, socio-ekologických systémů, teorie řízení a ekonomie.

Vzdělání

Od 2013 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze: doktorské studium, obor environmentální studia 


2011  2013 Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze: magisterské studium, obor Ekologie; zaměření Hydrobiologie - Algologie


2006  2011 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlova v Praze: bakalářské studium, obor Studium humanitní vzdělanosti


2001  2005 Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze

Ocenění

Nejlepší studentská prezentace (poster) na konferenci Society for Human Ecology, pořádané v Lisabonu v termínu 7.-10. července 2018

Významné výzkumné pobyty a stipendia

MOE stipendium poskytnuté německou spolkovou nadací DBU (2017) - Stáž na Christian-Albrechts Universität zu Kiel, abteilung Ökosystemmanagement pod vedením prof. Felixe Müllera


GAUK stipendium v rámci doktorského studia na roky 2017 - 2018

Členství

GEIG - https://www.globalecointegrity.org/