prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Foto
Pozice: vedoucí vědecký pracovník, vedoucí týmu
Oddělení: Oddělení výzkumu biodiverzity
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Prokišova 356/7
České Budějovice
370 01

Email: kindlmann.p@czechglobe.cz
Telefon: 604 753 397

Odborné zaměření


 • Populační a metapopulační dynamika, evoluce životních strategií, predikce četností a biologická kontrola škůdců, konektivita v krajině, ochrana přírody, matematické modelování

 • Modelové skupiny: hmyzí škůdci a jejich predátoři, terestrické orchideje, velcí savci

Vzdělání


 • Univerzita Karlova, Praha,  matematika – teor. kybernetika, prom. mat., 1979

 • Univerzita Karlova, Praha,  matematika – matematická analýza, RNDr., 1982

 • MÚ ČSAV a EntÚ ČSAV, aplikovaná matematika, CSc, 1985

 • EntÚ ČSAV, České Budějovice, biologie - entomologie, DrSc., 1997

 • Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, doc. ekologie,1997

 • Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, prof. ekologie, 2001

Profesní kariéra


 • 1980 - 2001: EntÚ ČSAV, České Budějovice, (VPP od 1991)     

 • 1991 - 1997: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, odb. asist. a ved. katedry           

 • 1997 - 2001: Biologická fakulta, Jč. univerzita,, Č. Budějovice, doc. a ved. katedry        

 • 2001 - 2007: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, profesor a ved. katedry  

 • 1996 - 2000: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, proděkan

 • 2000 - 2001: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, prorektor

 • 2001 - nyní: Ústav systémové biologie a ekologie (od r. 2011 přejmenován na Centrum výzkumu globální změny) AV ČR, ved. oddělení   

 • 2009 - nyní: Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita,  Praha, profesor

 • 2016 - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Ocenění

Cena Antonína Friče 2013

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Pouze pobyty delší než 3 měsíce: • Invited Professor, Univ. Yamagata, Tsuruoka, Japan, 6 měsíců celkem; financováno JSPS

 • Invited Professor, Universite de Rennes 1, France, 22 měsíců celkem, financováno Universite de Rennes 1, France, 22 měsíců celkem, financováno Universite de Rennes 1

 • BITÖK Bayreuth, Germany, 2001, 3 měsíce, financováno ESF

 • Ecole Nat. Superior Agr. Rennes, France, 12 měsíců, financováno ENSA

 • Invited Professor, Institute National Agronomique Paris Grignon, France, 8 měsíců celkem, financováno INAPG

 • University of East Anglia, School of Biological Sciences, Norwich, Great Britain   28 měsíců celkem, financováno the British Council, Royal Society, NATO, ESF, Centre for Biodiversity Research

 • Autumn Course on Mathematical Ecology, Trieste, Italy. Lecturer.  4 měsíce celkem, financováno ACME.

 • Visiting Assoc. Professor, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, 6 měsíců, financováno UTK.

Členství


 • 2001 - nyní: IUCN - Species Survival Commission - OSG - In Situ Conservation Committee   

 • 1993 - nyní:  IOBC Working Group "Biological Control of aphids and coccids"

 • 2005 - 2009: Steering Committee, Behavioural Ecology of Insect Parasitoids, European Science Foundation       

 • 2011-nyní: Society for Conservation Biology, Eur. Section, Policy Committee  


Členství v redakčních radách časopisů: • Acta Oecologica (Associate Editor) – IF2012 = 1.621, 2005 - 2016

 • Journal of Applied Entomology – IF2012 = 1.560, 2004 - nyní

 • Folia Parasitologica – IF2012 = 2.515, 2003 - 2011

 • Eur. J. Environ. Sci. (Editor-in-chief) – IF under consideration (new journal), 2011 – nyní

Stručná scientometrie

Počty publikací k 1.2.2018:


   4        knihy v angličtině, cizí nakladatel


   4        knihy v češtině, český nakladatel


127        článků v impaktovaných časopisech


 


Celkem citací ve WoS:                                    2169


Celkem citací ve WoS bez autocitací:             2012


H-index (WoS):                                                   24Hlavní publikace:


Knihy: • Kindlmann P. (2012): Himalayan Biodiversity in the Changing World. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht. X+226 p.,  hardcover. ISBN 978-94-007-1801-2. • Kindlmann P.; Dixon A.F.G.; Michaud J.P. (Eds.) (2010): Aphid Biodiversity under Environmental Change. X+191 p., hardcover. ISBN 978-90-481-8600-6. • Berryman A.A., Kindlmann P. (2008): Population systems: A general introduction. Springer, Dordrecht, XVI+224 pp., with CD-ROM, hardcover. ISBN 978-1-4020-6818-8. • Kindlmann P., Willems J. H. & Whigham D.F. (2002):  Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations. Backhuys, The Netherlands, ix + 254 pp., with 87 figures and 34 tables, hardbound, ISBN 90-5782-123-0.Články: