Ing. Jan Světlík, Ph.D.

Foto
Pozice: postdoktorand
Oddělení: Oddělení xylogeneze a tvorby biomasy
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: svetlik.j@czechglobe.cz

Vzdělání

2016 Obhájení disertační práce Ph.D.


2009-2013 Doktorské studium, prezenční forma


Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa,


krajinné inženýrství


Téma: Struktura dospělého smrkového porostu


2006-2009 Navazující magisterské studium, prezenční forma Ing.


Mendelova univerzita v Brně, lesní inženýrství


2003-2006 Bakalářské studium, prezenční forma Bc.


Mendelova univerzita v Brně, lesnictví

Profesní kariéra

2016-současnost Vědecko-výzkumný pracovník


Mendelova univerzita v Brně, Ústav zakládání a pěstění lesů


práce pod hlavičkou centra MendelGlobe


- školitel a oponent studentských závěrečných prací2009-2016 Vědecko-výzkumný pracovník


Mendelova univerzita v Brně, Ústav ekologie lesa


2013-2015 též v roli zástupce vedoucího Ústavu ekologie lesa


Významné výzkumné pobyty a stipendia

2007, 2014 4 měsíce v USA


Protipožární opatření v lesích v Kalifornii,


exkurze s prof. J. Čermákem, dr. T. Hinkleym a prof. K. Stozskem2015 1,5 měsíce (3 stáže) v BOKU, Vídeň


Vyhodnocení anatomie dřeva topolu po navození stresu suchem2009-2018 Celkem přibližně 3 roky v Norwegian Forest and Landscape Institute, později Norwegian Institute of Bioeconomy


Research2018 COST STSM, 1 měsíc v Icelandic Forest Research


Vyhodnocení vládního programu pro zvýšení lesnatosti na Islandě