Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita
Chittussiho 10
Ostrava
710 00

Email: Irena.Kurasova@osu.cz
Telefon: 775 174 616

Odborné zaměření

ekofyziologie a biofyzika fotosyntézy vyšších rostlin, elektroforetická separace (nativní, SDS) pigment-proteinových komplexů, stanovení obsahu rostlinných pigmentů, fluorescence chlorofylu a

Vzdělání

1991–1994: Ostravská Univerzita,  Přírodovědecká fakulta, Ostrava - Bc. studium (Biofyzika)


1994–1996: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc - Mgr. studium (Biofyzika)


1997–2002: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc - Ph.D. studium (Biofyzika) Disertační práce: “Acclimation of the photosynthetic    apparatus of higher plants to different irradiances” (vedoucí práce: Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.)

Profesní kariéra

09/1996 – 01/1999: Občanské sdružení "BESKYDČAN” Muchovice (externí pracovník), Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita - vědecký pracovník (interně)


01/1999 - dosud (07/2003-08/2009 rodičovská dovolená): Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita - vědecký pracovník, odborný asistent

Stručná scientometrie

Celkový počet impaktovaných publikací (pod rodným příjmením Lachetová a Kurasová) dle WOS:


Počet publikací v recenzovaných časopisech s IF: 10


Články ve sbornících z konferencí (evidovaných v ISI Web of Science): 4


Celkový počet citací: 170 (146 bez auto-citací)


H-index podle ISI Web of Science: 8


Researcher ID: D-9449-2014