Mgr. Václav Karlický, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita
Chittussiho 10
Ostrava
710 00

Email: Vaclav.Karlicky@osu.cz

Odborné zaměření

Studium mechanismů odezvy fotosyntetického aparátu vyšších rostlin na změny intenzity ozáření a teploty, fluorescenční spektroskopie, spektroskopie cirkulárního dichroismmu

Vzdělání

(2002-2005) Ostravská univerzita v Ostravě , Přírodovědecká fakulta - obor: Biofyzika (Bc.)


(2005-2007) Ostravská univerzita v Ostravě , Přírodovědecká fakulta - obor: Biofyzika (Mgr.)


(2007-2017) Univerzita Palackého v Olomouci , Přírodovědecká fakulta - obor: Biofyzika (PhD.)

Profesní kariéra

2010 - 2011: Katedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci


2011 - doposud: Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě


2011 - doposud: Oddělení impaktových experimentů, Sekce impaktových studií a fyziologických analýz, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ocenění

1. místo v soutěži mladých vědců do 32 let, sekce postery, 8th International Conference Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors, 16.-19. 9. 2009, Krakow, Polsko


„Young Talents Award Certificate“ za poster na mezinárodní konferenci Photosynthesis Research for Sustainability, 24.-30. 7. 2011, Baku, Azerbajdžán


„Best Poster Award Certificate“ za poster na mezinárodní konferenci Photosynthesis Research for Sustainability, 21.-26. 9. 2015, Kréta, Řecko

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2011, 2013, 2016, 2017, 2018 – Laboratory of Photosynthetic Membranes, Institute of Plant Biology, Biological Research Centre, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Maďarsko


2016 - Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research, Wageningen, Nizozemské království

Stručná scientometrie

ResearcherID: F-2950-2014


ORCID iD: 0000-0002-7079-3160