Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita
Chittussiho 10
Ostrava
710 00

Email: Michal.Stroch@osu.cz

Odborné zaměření

- ekofyziologie, biofyzika a biochemie fotosyntézy vyšších rostlin; fluorescence chlorofylu


- studium odezvy asimilačního aparátu vyšších rostlin na krátkodobé a dlouhodobé změny environmentálních faktorů (intenzita a spektrální kvalita záření, UV záření, teplota vzduchu)

Vzdělání

1992-1995: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, biofyzika (Bc.)


1995-1997: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, biofyzika (Mgr.)


2001-2006: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, biofyzika (Ph.D.)

Profesní kariéra

2000-dosud: Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (vědecký pracovník, odborný asistent)


2011-dosud: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (vědecký pracovník)


2011-dosud: Environmentální centrum, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (vědecký pracovník) 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Botanical Institute II (Molecular Biology and Biochemistry of Plants), Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Německo (2006)


Členství

UV4Plants - The International Association for Plant UV Research

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných publikacích: 15


Celkový počet citací (dle Web of Science): 138 (115 bez autocitací)


H-index (dle Web of Science): 8 


Researcher ID: D-8030-2014