RNDr. Naděžda Vrchotová, CSc.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: vrchotova.n@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 261

Odborné zaměření


 • Metabolomika rostlin; biologicky aktivní látky rostlin; environmentální chemie; kapalinová chromatografie.

Vzdělání


 • 1974 - 1979 Charkovská národní univerzita V.N.Karazina, Biologická fakulta, katedra biochemie; Charkov, Ukrajina

 • CSc. (Ph.D.)  1979 - 1983 Ústav vývojové biologie N.K. Kolcova, laboratoř biochemie; Moskva, Rusko

 • RNDr. - 1984 Univerzita Karlova, Praha

Profesní kariéra


 • 1983 - 1993 Parazitologický ústav AV ČR

 • 1994 - dosud Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Členství


 • Česká společnost chemická.

 • Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii.

 • Groupe Polyphénols.

Stručná scientometrie


 • Naděžda Vrchotová (roz. Vokurková)

 • Počet impaktovaných publikací: 67.

 • Počet citací:447.

 • H index: 13

 • 2 patenty