prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Foto
Pozice: senior, vedoucí VT
Oddělení: Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: triska.j@czechglobe.cz
Telefon: 723 059 668

Odborné zaměření

Izolace a zakoncentrování biologicky aktivních látek a xenobiotik ve složkách životního prostředí a v rostlinách a jejich analýza pomocí chromatografických metod, zejména GC-MS a LC-MS.

Vzdělání

 1963-1968 VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody


1969-1973 řádná aspirantura, VŠCHT Praha, Fakulta technologie paliv a vody


1998 – habilitační řízení VŠCHT Praha, obor Analytická chemie


2011 – profesorské řízení MU Brno, jmenování 20.6.2012, obor Chemie životního prostředí

Profesní kariéra

 1974-1975 – vědecký asistent VŠCHT Praha                


1982-1987 – vědecký pracovník VŠCHT Praha


1987-1992 – vědecký pracovník, vedoucí Laboratoře a zástupce ředitele Spol. laboratoří ČSAV České Budějovice


1993- dosud – vědecký pracovník a vedoucí Laboratoře ÚKE, ÚEK, ÚSBE, od roku 2011 vedoucí Laboratoře metabolomiky a izotopových analýz CVGZ AV ČR, nyní ÚVGZ AV ČR České Budějovice

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1974-1975 – studijní pobyt (13 měsíců), Katedra Organické chemie, Universita Cáchy, Německo


1979-1980 – studijní pobyt (5 měsíců), Universita v Houstonu, U.S.A.


1993-1994 – studijní pobyt (7 měsíců) CCIW Burlington, Ontario, Kanada


1999, 2001, 2003, 2005 - studijní pobyty na Universitě v Jyväskylä (Prof. J.Paassivirta)

Členství

Zakládající člen IA ČR


Člen Hlavního výboru ČSCH


Člen Oborové rady Zemědělská chemie JU v Č.Budějovicích


Člen Oborové rady Chemie ŽP na MU v Brně


člen VR Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity v Lednici


Člen Redakční rady časopisu Mitteilungen Klosterneuburg

Stručná scientometrie

Autor a spoluautor jedné knihy, 134 původních prací (109 prací s IF), 154 vystoupení na konferencích doma i v zahraničí a 18 patentů. Spoluřešitel a řešitel celkem 21 projektů různých grantových agentur od roku 1995. H-Index 18 (všechny databáze), H-Index 17 (WOS, Core Collection).