Mgr. Tomáš Zavřel, Ph.D.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení adaptivních biotechnologií
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Drásov 470
Drásov
664 24

Email: zavrel.t@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Fyziologie a biotechnologie řas a sinic, stresová fyzilologie, optimalize bio-produkce, experimentální systémová biologie

Vzdělání

2015: Ph.D., Fyziologie rostlin, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika


2011: Mgr., Fyziologie rostlin, Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika

Profesní kariéra

2018 - dosud: Vědecký pracovník, Ústav Výzkumu Globální Změ›ny AV ȌR, v. v. i., Drásov


2015 - 2018: Postdoktorant, Ústav Výzkumu Globální Změ›ny AV ȌR, v. v. i., Drásov


2011 - 2015: Doktorand, Centrum Výzkumu Globální Změny AV ČR, v. v. i., Drásov


2012 - 2014: Pracovník výzkumu a vývoje, Photon System Instruments, spol. s r. o., Drásov

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2018/10: Alexander Silberman Institute of Life Sciences, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Israel


2018/03, 05-06: Department of Hydrobotany, Balaton Limnological Institute, Tihany, Hungary


2016/10-11: Climate Change Cluster (C3), University of Technology Sydney, Sydney, Australia


2013/04-05: Bioenergy Group, Center for Biotechnology, University of Turku, Turku, Finland


2011/06-08: Department of Biology, Washington University in St. Louis, St. Louis, USA

Členství

Česká Společnost Experimentální Biologie Rostlin


Biotechnologická Společnost

Stručná scientometrie

Zavřel T., Chmelík D, Sinetova MA, Červený J. Spectrophotometric Determination of Phycobiliprotein Content in Cyanobacterium Synechocystis. Journal of Visualized Experiments. 2018; (139):1 – 9. DOI: 10.3791/58076


Zavřel T., Szabó M., Tamburic B., Evenhuis Ch., Kuzhiumparambil U., Literáková P., Larkum A. W. D., Raven J. A., Červený J., Ralph, P. J. (2018): Effect of carbon limitation on photosynthetic electron transport in Nannochloropsis oculata. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 18: 31-43. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2018.02.020


Faizi, M., Zavřel, T., Loureiro, C., Červený, J., Steuer, R. (2018): A model of optimal protein allocation during phototrophic growth. Biosystems. DOI: 10.1016/j.biosystems.2018.02.004


Zavřel T., Očenášová P., Červený J. (2017): Phenotypic characterization of Synechocystis sp. PCC 6803 substrains reveals differences in sensitivity to abiotic stress. PLoS ONE 12(12): 1-21, DOI: 10.1371/journal.pone.0189130


Zavřel T., Červený J., Knop H., Steuer R. (2016): Optimizing cyanobacterial product
synthesis: Meeting the challenges. Bioengineered, DOI: 10.1080/21655979.2016.1207017


Zavřel T, Knoop H, Steuer R, Jones PR, Červený J, Trtílek M. (2016): A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry. 2015. Bioresour Technol. DOI: 10.1016/j.biortech.2015.11.062


Červený J., Sinetova M. A., Zavřel T., Los D. A. (2015) Mechanisms of High Temperature Resistance of Synechocystis sp. PCC 6803: An Impact of Histidine Kinase 34. Life 5: 676-699; DOI:10.3390/life5010676


Zavřel T., Sinetova M. a., Búzová D., Literáková P. Červený J. (2015) Characterization of a model cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 autotrophic growth in a flat-panel photobioreactor. Eng. Life Sci. 15: 122-132; DOI: 10.1002/elsc.201300165


Sinetova M. A., Červený J., Zavřel T., Nedbal L (2012) On the dynamics and constraints of batch culture growth of the cyanobacterium Cyanothece sp. ATCC 51142. JBiotechnol 162:148-155; DOI: 10.1016/j.jbiotec.2012.04.009