Ing. Milan Fischer, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: fischer.milan@gmail.com

Odborné zaměření

Hlavním tématem mého výzkumu je ekofyziologie bionergetických plodin se speciálním zaměřením na jejich vodní bilanci a vztahy mezi spotřebou vody a produkcí biomasy. Mimoto se ve své profesi specializuji na testování a aplikaci řady mikrometeorologických a ekofyziologických metod, včetně modelovaní, zaměřených na kvantifikaci toků v rámci systému půda-rostlina-atmosféra. V neposlední řadě se rovněž zabývám využitím metod dálkového průzkumu Země založených na měření povrchové teploty umožňující kvantifikaci evapotranspirace v zemědělsko-lesnické krajině. 

Vzdělání

2008 - 2012 Doktorát v oboru obecná produkce rostlinná na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie (Disertační práce: Vodní bilance porostu rychle rostoucích dřevin)


2003 - 2008 Bakalářské a magisterské studium v oboru agroekologie na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (Diplomová práce: Charakteristika dlouhodobé dynamiky obsahu humusu v ornici černozemě)


1999 - 2003 Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm

Profesní kariéra

Vědecko-výzkumný pracovník na North Carolina State University (Department of Forestry and Environmrental Resources (1.7.2014-30.6.2017)


Vědecko-výzkumný pracovník na CzechGlobe (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (od 1.1.2011)


Vědecko-výzkumný pracovník na Mendelově univerzitě v Brně (1.3.2009 - 30.9.2014)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Belgie, Antverpy, Universiteit Antwerpen, Ústav biologie, výzkumná skupina ekologie rostlin a vegetace vedená prof. Reinhartem Ceulemansem, celkem 8 týdnů během května a září 2010, března 2011, října 2013 a září 2014.


USA, North Carolina, Raleigh, North Carolina State University, Department of Forestry and Environmental Resources, laboratoř prof. Johna S. Kinga, celkem 9 týdnů v období 2012 až 2014, práce na exeprimentu zaměřeného na fyziologii, růst a spotřebu vody hybridních topolů.


Rakousko, Vídeň, BOKU, Institute of Meteorology, stáž pod vedením prof. Josefa Eitzingera v období říjen až prosinec 2010 (v rámci programu AKTION) a 2 krátké pobyty (celkem 6 dnů) v letech 2008 a 2009.

Stručná scientometrie

Celkem článků evidovaných v rejstříku informací o výsledcích: 28


Počet citovaných článků: 20


Počet citací  dle Web of Scinece: 189


Počet citací  dle Google Scholar: 296H-index dle Web of Scinece: 6


H-index dle Google Scholar: 8http://www.researcherid.com/rid/H-3996-2014


http://www.researchgate.net/profile/Milan_Fischer5 nejvýznamnějějších publikací za poslední 2 roky:


Fischer M, Kelley AM, Ward EJ, Boone JD, Ashley EM, Domec JC, Williamson JC, King JS (2017) A critical analysis of species selection and high vs. low-input silviculture on establishment success and early productivity of model short-rotation wood-energy cropping systems. Biomass and Bioenergy 98:214-227.


Fischer M, Zenone T, Trnka M, Orság M, Montagnani L, Ward EJ, Tripathi AM, Hlavinka P, Seufert G, Žalud Z, King JS, Ceulemans R (2018) Water requirements of short rotation poplar coppice: Experimental and modelling analyses across Europe. Agricultural and Forest Meteorology 250-251:343-360.


Orság M, Fischer M, Tripathi AM, Žalud Z, Trnka M (2018) Sensitivity of short rotation poplar coppice biomass productivity to the throughfall reduction – Estimating future drought impacts. Biomass and Bioenergy 109:182-189.


Pozníková G, Fischer M, van Kesteren B, Orság M, Hlavinka P, Žalud Z, Trnka M (2018) Quantifying turbulent energy fluxes and evapotranspiration in agricultural field conditions: A comparison of micrometeorological methods. Agricultural Water Management 209:249-263.


Tian S, Fischer M, Chescheir GM, Youssef MA, Cacho JF, King JS (2018) Microtopography-induced transient waterlogging affects switchgrass (Alamo) growth in the lower coastal plain of North Carolina, USA. GCB Bioenergy 10:577-591.