Mgr. Hana Šprtová

Foto
Pozice: Projektový manažer
Oddělení: Útvar vnějších vztahů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: sprtova.h@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Public relationsProjektový manažer


Řešené projekty:


MERCI  -   5.RP – Improving,  HPRI – CT – 2002 – 0097 


EGERA -   7.RP    No 612413,  2014 - doposud              


EUPRO - OK 434  Ustanovení Regionální kontaktní organizace jižní Čechy    (2000 – 2003)


EUPRO - OK 442   Regionální kontaktní organizace jižní Čechy    (2003 -  2006)


EUPRO - OK 473   Regionální kontaktní organizace jižní Čechy    (2007 -  2010)


EUPRO II – LE11008    Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor (2011 – 2014)


EUPRO II – LE15008 Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – kontakt pro Evropský výzkumný prostor II (2015 – doposud)


OP VK – CZ.1.07/2.3.00/09.0131  –  PROMOTE   (2009 – 2012)


OP VK – CZ.1.07/2.4.00/12.0011  – Informační platforma pro kulturní krajinu (2010-2012)


 


Příprava a organizace konferencí:


“Symposium  Sustainable Landscapes in an enlarged Europe”, 2001


“10 Years of Global Change Research in the Czech Republic”, mezinárodní konference, 2002


“LINKECOL – Linking Community and Ecosystem Ecology”, mezinárodní konference – COST, 2002


“Preparing of system NATURA 2000 in the Czech Republic”, mezinárodní konference, 2003


“Greenstructures and Urban Planning”, mezinárodní konference – COST, 2004


“15 Years of EU supported ecophysiological research in the Czech Republic“, mezinárodní konference, 2006


“Global Climate Change – Challenge to Human Society of 21st Century“, mezinárodní konference,  2010               


„NANOMAT – nové trendy v oblasti nanotechnologií“, mezinárodní konference, 2012


„COST Action UV4Growth“, mezinárodní konference – COST, 2013


„14. Konference experimentální biologie rostlin“, mezinárodní konference, 2015

Vzdělání

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta – obor biofyzika a chemická fyzika (1985 – 1990)

Profesní kariéra

1990 – 1992          obchodní oddělení, SIGMA Olomouc


1992 – 1993          obchodní oddělení , ISH Olomouc  (SIGMA)


1993 – 1999          odbor marketingu, ISH Olomouc


2000 – doposud    projektový manažer, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.     (dříve ÚSBE, CVGZ)