Mgr. Kristýna Večeřová, Ph.D.

Pozice: vědecký asistent
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: vecerova.k@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Biochemie a fyziologie stresu rostlin, environmentální metabolomika rostlin, emise volatilních organických látek. Výzkum a vývoj metodik pro stanovení rostlinných metabolitů - jedná se zejména o steroly, mastné kyseliny a cukry (GC/MS). Stanovení emisí volatilních organických látek biogenního původu pomocí termální desorpce.


Vzdělání

2007
Mgr., Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.


2011
Ph.D., Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

Profesní kariéra

2010-2011
Biofyzikální ústav AV ČR, Brno,oddělení Molekulární cytologie a cytometrie.


2011-současnost
Ústav výzkumu globální změny AV ČR (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR), Brno, Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2002
Ústav analytické chemie AV ČR v.v.i. Brno. Téma: Stanovení izoprenu ve vzduchu s pomocí GC / MS.


2006
Univerzita Aas , Norsko, Norwegian University of Life Science, program Erasmus. Téma: Vliv UV-B a teploty na lišejníky.


2013             
Institute of Agro-Environmental and Forest Biology (IBAF, National Research Council (CNR), Porano, Montelibretti, Itálie; metoda stabilních izotopů v ekofyziologii rostlin, stanovení emisí volatilních organických látek z rostlin (Dr. Marco Lauteri, Dr. Carlo Calfapietra)


2013              
ThermoFisher Scientific- HemelHempstead, UK. Použití software (Xcalibur, Mass Frontier) na vyhodnocení dat získaných pomocí HRMS Orbitrap.

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech: 20


Celkový počet citací: 97


h-index (Web of Science): 6