RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.

Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
V Jirchářích 149/6
Praha
110 00

Email: tomas.chuman@geology.cz
Telefon: 251 085 431

Odborné zaměření

pedologie a krajinná ekologie  • přirozená obnova vegetace disturbovaných ploch a tvorba půd na disturbovaných plochách

  • hodnocení změn struktury krajiny a krajinného pokryvu a jejich dopad na půdy

  • analýza prostorových dat


Vzdělání

2002-2009   RNDr. & Ph.D.
doktorské studium fyzické geografie na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK.


1997-2002   magisterské studium na PřF UK - studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (geografie a biologie)

Profesní kariéra


  • od 2010 Výzkumný pracovník v České geologické službě, Geologická 6, Praha 5, 150 00

  • od 2007 Asistent na Katedře fyzické geografie a geoekologie, Přf UK, Albertov 6, Praha

Členství

CZ - IALE – Regionální organizace Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny (IALE)


ČSPE – Česká společnost pro ekologii


ČPS - Česká pedologická společnost

Stručná scientometrie

Článek v mezinárodní IF časopise: 14
Článek v mezinárodním časopise databáze SCOPUS: 7
Článek v recenzovaném časopise: 15
Odborná kniha: 1
Kapitola v odborné knize: 8
Mapy s odborným obsahem: 13


H=5