RNDr. Pavel Krám, Ph.D.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
V Jirchářích 149/6
Praha
110 00

Email: pavel.kram@geology.cz

Odborné zaměření

Biogeochemie, hydrologie, ekologie lesa, monitoring a modelování malých lesních povodí


Zakladatel, manažer a koordinátor výzkumu Observatoře kritické zóny Slavkovský les (geochemicky kontrastní povodí Lysina, Pluhův bor a Na zeleném)

Vzdělání

Ph.D., Syracuse University, katedra civilního a environmentálního inženýrství, Syrakusy, New York, USA, 1997


Diplom z postgraduálního kurzu, Ústav aplikované ekologie, Česká zemědělská univerzita, Kostelec nad Černými lesy, 1991 (10 týdnů v 1989-1991)


RNDr., Univerzita Karlova, Katedra hydrogeologie and inženýrské geologie, Praha, 1985


Maturitní zkouška, Střední průmyslová škola, specializace Geologický průzkum a důlní měřictví, Příbram, 1979


Profesní kariéra

2/2011-současnost: Ústav výzkumu globální změny AVČR, Brno (vědecký pracovník, částečný úvazek, 30%)


2010-současnost: Zástupce vedoucího Oddělení biogeochemie a globální změny, Česká geologická služba, Praha 


1999-2001: Švédská zemědělská univerzita, Uppsala, Švédsko (postdoktorand)


1992-1997: Syracuse University, Syrakusy, New York, USA (výzkumný asistent)


9/1984-2009: Česká geologická služba, Praha (vědecký pracovník)

Ocenění

Spoluřešitel grantu Grantové agentury ČR (2010. léta), řešitel dvou grantů Grantové agentury ČR (2000. léta); spoluřešitel jednoho grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a U.S. National Science Foundation (2000. léta); řešitel projektů České geologické služby (dvou v 2010. létech, tří v 2000. létech)


Nejlepší mladý vědecký autor České geologické služby za rok 1994

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2 roky, 1999-2001, Katedra environmentálního hodnocení, Švédská univerzita zemědělských věd, Uppsala, Švédsko (postdoktorandský výzkum)


5 let, 1992-1997, Katedra civilního a environmentálního inženýrství, Syrakuská univerzita, Syrakusy, USA (postgraduální studium a výzkum)


2 měsíce, 1989, Lomonosova moskvevská státní univerzita, Rusko (hydrologický postgraduální kurz UNESCO)

Členství

Člen Českého národního komitétu pro Mezinárodní ekologický výzkum (LTER) (2009-současnost)


Člen Ediční rady České geologické služby


Člen: Česká geologická společnost, Česká limnologická společnost, Česká pedologická společnost, Mezinárodní asociace hydrologických věd, Mezinárodní unie věd o půdě, Mezinárodní společnost ekologie hadců (národní koordinátor)


Externí recenzent pro vědecké časopisy: Acta Musei Moraviae Scientiae Geologicae; Ambio; Applied Geochemistry; Atmospheric Pollution Research; Biogeochemistry; Biológia; Catena; Chemical Geology; Ekológia; Environmental Monitoring and Assessment; Environmental Pollution; Environmental Science and Technology; Geochimica et Cosmochimica Acta; Geoderma; Global Chanage Biology; Hydrological Processes; Journal of Environmental Quality; Journal of Hydrology; Journal of Plant Nutrition and Soil Science; Journal of Soils and Sediments; Northeastern Naturalist; Opera Concortica; Science of the Total Environment; Scientific Data; Silva Gabreta; Water, Air, and Soil Pollution; Water, Air, and Soil Pollution: Focus; Zprávy lesnického výzkumu 


Externí hodnotitel návrhů grantů pro státní organizace: Estonská grantová agentura; Grantová agentura České republiky; Grantová agentura České akademie věd; Grantová agentura České republiky; Ministerstvo zemědělství České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a sportu České republiky; Ministerstvo životního prostředí České republiky České republiky


Externí hodnotitel Ph.D. a habilitačních dizertací: Univerzita Karlova, Praha (Katedra ekologie; Katedra geochemie, mineralogie a minerálních zdrojů); Česká zemědělská univerzita, Praha (Katedra půdních věd a geologie); České vysoké učení technické, Praha (Katedra hydrauliky a hydrologie)


Člen Expertních a Odborných verifikačních a hodnotících panelů ve Vědách o Zemi a v Zemědělských vědách Sekretariátu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky (2014-2017)


Místopředseda Hodnotícího panelu P210 (geofyzika, geochemie, geologie, mineralogie, hydrogeologie) Grantové agentury ČR (2011-2013), člen panelu P210 (2009-2011)


Stručná scientometrie

Databáze Web of Science (12/2018): 65 článků (první autor 11 impaktovaných publikací v časopisech), 1077 citací (819 citací bez autocitací), H index 18


Databáze Scopus (12/2018): 71 článků, 1251 citací, H index 20


Databáze Google Scholar (12/2018): 110 článků (28 krát jako první autor), citovaných 1794 krát, H index 23, H10 index 50


Celkem (12/2018): 349 publikací (143 krát jako první autor)


Vybrané články (34):


Dannhaus N., Wittmann H., Krám P., Christl M., von Blanckenburg F. 2018. Catchment-wide weathering and erosion rates of mafic, ultramafic, and granitic rock from cosmogenic meteoric 10Be/9Be ratios. Geochimica et Cosmochimica Acta 222: 618-641. 


Schneider S.C., Oulehle F., Krám P., Hruška J. 2018. Recovery of benthic algal assemblages from acidification: how long does it take, and is there a link to eutrophication? Hydrobiologia 805: 33-47.


Vuorenmaa J., Augustaitis A., Beudert B., Clarke N., de Wit H., Dirnbock T., Forsius M., Frey J., Hakola H., Indriksone I., Kleemola S., Kobler J., Krám P., Lindroos A.J., Lundin L., Lofgren S., Marchetto A., Pecka T., Schulte-Bisping H., Skotak K., Srybny A., Tait D., Ukonmaanaho L., Váňa M., Akerblom S. 2018. Long-term changes (1990-2013) in atmospheric deposition and runoff water chemistry for sulphate and inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. Science of the Total Environment 625: 1129-1145.


Novák M., Krám P., Šebek O., Andronikov A., Chrastný V., Martínková E., Štěpánová M., Přechová E., Čuřík J., Veselovský F., Myška O., Štědrá V., Farkaš J. 2017. Temporal changes in Cr fluxes and d53Cr values in runoff from a small serpentinite catchment (Slavkov Forest, Czech Republic). Chemical Geology 472: 22-30.


Oulehle F., Chuman T., Hruška J., Krám P., McDowell W.H., Myška O., Navrátil T., Tesař M. 2017. Recovery from acidification alters concentrations and fluxes of solutes from Czech catchments. Biogeochemistry 132: 251-272.


Krám P., Čuřík J., Veselovský F., Myška O., Hruška J., Štědrá V., Jarchovský T., Buss H.L., Chuman T. 2017. Hydrochemical fluxes and bedrock chemistry in three contrasting catchments underlain by felsic, mafic and ultramafic rocks. Procedia Earth and Planetary Science 17: 538-541.


Rousseva S., Kercheva M., Shishkov T., Lair G.J., Nikolaidis N., Moraetis D., Krám P., Bernasconi S., Blum W., Menon M., Banwart S.A. 2017. 2017. Soil water characteristics of European SoilTrEC Critical Zone Observatories. Advances in Agronomy 142: 29-72.


Štědrá V., Jarchovský T., Krám P. 2016. Lithium-rich granite in the Lysina-V1 borehole in the southern part of the Slavkov Forest, western Bohemia. Geoscience Research Reports 49: 137-142.


Oulehle F., Kopáček J., Chuman T., Černohous V., Hůnová I., Hruška J., Krám P., Lachmanová Z., Navrátil T., Štěpánek P., Tesař M., Evans C.D. 2016. Predicting sulphur and nitrogen deposition using a simple statistical method. Atmospheric Environment 140: 456-468.


Kopáček J., Hejzlar J., Krám P., Oulehle F., Posch M. 2016. Effect of industrial dust on precipitation chemistry in the Czech Republic (Central Europe) from 1850 to 2013. Water Research 103: 30-37. 


Rosenstock N.P., Berner C., Smits M.M., Krám P., Wallander H. 2016. The role of phosphorus, magnesium, and potassium availability in soil fungal exploration of mineral nutrient sources in Norway spruce forests. New Phytologist 211: 542-553.


Yu X., Lamačová A., Duffy C., Krám P., Hruška J. 2016. Hydrological model uncertainty due to spatial evapotranspiration estimation methods. Computers & Geosciences 90: 90-101.


Regelink I.C., Stoof C.R., Rousseva S., Weng L., Lair G.J., Krám P., Nikolaidis N.P., Kercheva M., Banwart S., Comans R.N.J. 2015. Linkages between aggregate formation, porosity and soil chemical properties. Geoderma 247-248: 24-37.


Yu X., Lamačová A., Duffy C., Krám P., Hruška J., White T., Bhatt G. 2015. Modelling long-term water yield effects of forest management in a Norway spruce forest. Hydrological Sciences Journal 60: 174-191.


Krám P., Farkaš J., Pereponova A., Nwaogu C., Štědrá V., Hruška J. 2014. Bedrock weathering and stream water chemistry in felsic and ultramafic forest catchments. Procedia Earth and Planetary Science 10: 52-55.


Hruška J., Krám P., Moldan F., Oulehle F., Evans C., Wright R.F., Cosby B.J. 2014. Changes in soil DOC affect reconstructed history and projected future trends in surface water acidification. Water, Air, and Soil Pollution 225 (7): ArtNo 2015, 1-13.


Lamačová A., Hruška J., Krám P., Stuchlík E., Farda A., Chuman T., Fottová D. 2014. Runoff trend analysis and future projections of hydrological pattenrs in small forested catchments. Soil & Water Research 9: 169-181.


Garmo O.A., Skjelkvale B.L., de Wit H.A., Colombo L., Curtis C., Folster J., Hoffmann A. Hruška J., Hogasen T., Jeffries D.S., Keller W.B., Krám P., Majer V., Monteith D.T., Paterson A.M., Rogora M., Rzychon D., Steingruber S., Stoddard J.L., Vuorenmaa J., Worsztynowicz A. 2014. Trends in surface water chemistry in acidified areas in Europe and North America from 1990-2008. Water, Air, and Soil Polllution 225: ArtNo 1880, 1-14.


Traister E.M., McDowell W.D., Krám P., Fottová D., Kolaříková K. 2013. Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function. Freshwater Science 32: 586-896.


Krám P., Hruška J., Shanley J.B. 2012. Streamwater chemistry in three contrasting monolithologic catchments. Applied Geochemistry 27: 1854-1863.


Benčoková A., Krám P., Hruška J. 2011. Future and recent changes in flow patterns in Czech headwater catchments. Climate Research 49: 1-15.


Hruška J., Krám P., McDowell W.H., Oulehle F. 2009. Increased dissolved organic carbon (DOC) in Central European streams is driven by reductions in ionic strength rather than climate change or decreasing acidity. Environmental Science and Technology 43: 4320-4326.


Krám P., Hruška J., Driscoll C.T., Johnson C.E., Oulehle F. 2009. Long-term changes in aluminum fractions of drainage waters in two forested catchments with contrasting lithology. Journal of Inorganic Biochemistry 103: 1465-1472.


Krám P., Oulehle F., Štědrá V., Hruška J., Shanley J.B., Minocha R., Traister E. 2009. Geoecology of a forest watershed underlain by serpentine in central Europe. Northeastern Naturalist 16(Spec. 5): 309-328.


Majer V., Krám P., Shanley J.B. 2005. Rapid regional recovery from sulfate and nitrate pollution in streams of the western Czech Republic - comparison to other recovering areas. Environmental Pollution 135: 17-28.


Shanley J.B., Krám P., Hruška J., Bullen T.D. 2004. A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition. Water, Air, and Soil Pollution. Focus 4: 325-342.


Hruška J., Krám P. 2003. Modelling long-chamges in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhův Bor, Czech Republic). Hydrology and Earth System Sciences 7: 525-539.


Krám P., Bishop F., Moldan F. 2001. Modeling long-term streamwater chemistry in the Berg catchment, southwestern Sweden. Nordic Hydrology 32: 249-264.


Krám P., Laudon H., Bishop K., Rapp L., Hruška J. 2001. MAGIC modeling of long-term lake water and soil chemistry at Abborrtrasket, Northern Sweden. Water, Air, and Soil Pollution 130: 1301-1306.


Krám P., Santore R.C., Driscoll C.T., Johnson C.E., Aber J.D., Hruška J. 1999. Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic. Ecological Modelling 120: 9-33.


Krám P., Hruška J., Driscoll C.T. 1998. Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic. Water, Air, and Soil Pollution 105: 409-415.


Krám P., Hruška J., Wenner B.S., Driscoll C.T., Johnson C.E. 1997. The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic. Biogeochemistry 37: 173-202.


Krám P., Hruška J., Driscoll C.T., Johnson C.E. 1995. Biogeochemistry of aluminum in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids. Water, Air, and Soil Pollution 85: 1831-1836.


Krám P., Hruška J. 1994. Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition. Applied Hydrogeology 2: 50-58.