Ing. Jarmila Grégrová

Foto
Pozice: Vedoucí OPŘ
Oddělení: Oddělení projektového řízení
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: gregrova.j@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 239

Vzdělání

1994 - 1999 - Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Veřejná ekonomika, inženýrské studium.


1990 - 1994 - Gymnázium tř. kpt. Jaroše

Profesní kariéra

2016 - dosud - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení - vedoucí oddělení


2013 - 2015 - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení - vedoucí oddělení


2011 - 2013 - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení - finanční manažerka projektu CzechGlobe (OP VaVpI)


2010 - 2011 - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Centrum materiálového výzkumu - finanční manažerka projektu CMV (OP VaVpI)


2003 - 2010 - Regionální rozvojová agentura jižní Moravy - projektový manažer (Zpracování dokumentace projektů – příprava projektů pro žádost o prostředky z fondů ČR a EU, zpracování finančních analýz projektů, zpracování studií proveditelnosti. V letech 2009 - 2010 manažer přípravy a realizace projektu Moravia Science Centre - VIDA!. V letech 2003 - 2006 manažer přípravy a realizace projektů Vědeckotechnický park JMK a Biotechnologický inkubátor INBIT.)


2008 - 2010 - Úřad regionálního rozvoje regionu soudržnosti Střední Morava - expert pro vybrané oblasti ROP (Vypracování posudků k potřebnosti a relevantnosti projektových žádostí z oblasti veřejné infrastruktury a cestovního ruchu.)


2000 - 2003 - GaREP spol. s r.o. - vědeckovýzkumný pracovník (Příprava a zpracování programových dokumentů regionálního rozvoje kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje; dokumentů regionálního rozvoje okresů a mikroregionů těchto krajů. Výzkumná  činnost v oblasti regionálního rozvoje ve spolupráci s katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a katedrou regionálního rozvoje Ekonomicko správní fakulty MU.)


1999 - 2000 - Ústav pro informace ve vzdělávání - pracovník oddělení metodiky a zpracování hromadných dat (Vedení registru konečných příjemců dotací ze státního rozpočtu a oblasti zabezpečení finančního a účetního výkaznictví resortu školství.)