Ing. et Ing. Petra Hodaňová

Foto
Pozice: doktorand
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: hodanova.p@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 280

Odborné zaměření

Význam akumulace sacharózy a dusíku pro limitaci fotosyntézy při zvýšené koncentraci CO2

Vzdělání

2006 - 2009: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: Bc. v oboru "Lesnictví"


2009 - 2012: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: Ing. v oboru "Lesní inženýrství"


2009 - 2012: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: Ing. v oboru "European Forestry"


2012 - doposud: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: doktorand v oboru "Ekologie lesa"

Profesní kariéra

2011 - doposud: doktorand v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)