RNDr. Filip Moldan, Ph.D.

Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: filip.moldan@ivl.se

Odborné zaměření

Výzkum dopadu znečištění ovzduší na půdy, lesy a vody, interakce mezi změnou klimatu, znečištěním ovzduší a využíváním půdy, hydrologie, geochemie, okyselení půd, přehnojení. Práce s experimenty a s modely.

Vzdělání

1988 absolvent Hydrogeologie a inženýrská geologie PrfUK, Praha


1989 RNDr obor hydrogeologie, PrfUK, Praha


1997 PhD Forest soil science, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Švédsko

Profesní kariéra

1988 - 1990, hydrolog, Ústav pro hydrodynamiku CSAV, Praha


1992 - 1997 doktorand na Swedish University of agricultural sciences, Umeå, Švédsko


1990 -  současnost, různa místa v IVL Swedish Environmental Research Institute, Göteborg, Švédsko

Stručná scientometrie

49 publikací na Web of Science, H index 20 (2016-01-01)