Ing. Marcela Prokopová

Pozice: Výzkumný pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: prokopova.m@czechglobe.cz