Ing. Vlastimil Hanuš

Foto
Pozice: technik
Oddělení: Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: hanus.v@czechglobe.cz
Telefon: 725 984 621

Odborné zaměření

analytická chemie složek životního prostředí

Vzdělání

Ing. - VŠCHT v Pardubicích, obor chemicko-technická ochrana prostředí

Profesní kariéra

2011-dosud - Ústav výzkumu globální změny, AV ČR, v. v. i.; technická podpora Atmosférické stanice Křešín u Pacova


2009-2010 - Česká geologická služba,pobočka Brno, zkušební laboratoř; monitoring živ. prostředí, analýza plynů


2002-2009 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav biologie rostlin; stanovení zájmových látek v biologickém materiálu


1997-2002 - ORGREZ Brno, a.s., Divize tepelné techniky a chemie; poradenství - energetická chemie, vlivy na živ. prostředí


1994-1997 - Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum hygieny potravinových řetězců Brno; stanovení kontaminantů v potravinách


1990-1993 - Okresní hygienická stanice v Karviné; chemické analýzy složek životního prostředí