Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: chroma.k@czechglobe.cz

Odborné zaměření

historická klimatologie; hydrometeorologické extrémy a jejich dopady; dokumentární prameny; přístrojové meteorologické řady; statistická analýza a homogenizace přístrojových meteorologických řad; klimatická variabilita v České republice

Vzdělání


  • Ph.D.: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie (2002-2006), disertační práce: "Časová a prostorová analýza krupobití letního půlroku na území Moravy a Slezska v 19.-20. století"

  • Mgr.: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie a kartografie (1997-2002), diplomová práce: "Extrémně suchá a vlhká období v České republice"

Profesní kariéra


  • 2016: junior vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

  • 2012-2015: junior vědecký pracovník, Centrum pro výzkum globální změny AV ČR

  • 2005-2011: odborný pracovník, Geografický ústav PřF, Masarykova univerzita

  • 2003: odborný pracovník, Geografický ústav PřF, Masarykova univerzita

Ocenění

2006: Cena děkana PřF MU

Členství

European Geosciences Union

Stručná scientometrie

počet článků v impaktovaných časopisech: 10


počet článků v recenzovaných časopisech: 4


počet citací (WoS): 164 (157 bez autocitací)


h-index: 7


(stav k 29.2.2016)