RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení výzkumu biodiverzity
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Prokišova 356/7
České Budějovice
370 01

Email: zd.krenova@gmail.com

Odborné zaměření

Ekologie, populační biologie, ochrana přírody, management chráněných území, ochrana divočiny

Vzdělání

2003 – 10 měsíců postdoc – UCLA, supervisor prof. R. Mattoni


2001 – Ph.D. Jihočeská Univerzita v českých Budějovicích, téma disertační práce –populační biologie ohrožených druhů, supervisor prof. J. Lepš


1997 – Mgr. Jihočeská Univerzita v českých Budějovicích; botanika


1994 – Bc. Jihočeská Univerzita v českých Budějovicích; ekologie rostlin

Profesní kariéra

pracovní zkušenosti: Ekolog, populační biolog, VŠ pedagog, pracovník Správy NP – náměstek ředitele, Natura 2000 expert, LTER platforma koordinátor, místopředseda české sekce Europarc Federation.


2016 - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


2012–2015, Centrum výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i.:Vědecký pracovník na pozici Junior researcher – odd. výzkumu biodiverzity


2012současnost, Universita Karlova, PřF, ÚPŽ:VŠ pedagog – kurzy: Management CHÚ, Strategické plánování v ochraně přírody a krajiny


2001současnost, Jihočeská Univ. v Č. Budějovicích, PřF: VŠ pedagog – kurzy: Ochrana přírody, Populační biologie rostlin, Strategic planning in Forestry and Nature Conservation kurz společně s University of Wagenningen, NL


20102012, NP Bavorský les, Germany: Odborný spolupracovník – Natura 2000 expert + několik dalších přeshraničních projektů


2004 2010, Správa NP a CHKO Šumava: Vedoucí sekce výzkumu a ochrany přírody, od května 2007 náměstek ředitele Správy


19972004, Jihočeská Univ. v Č. Budějovicích, PřF: Pomocný vědecký pracovník a odborný asistent – několik projektů zaměřených na ekologii rostlin


2003, Palos Verdes Peninsula Land Conservancy, Los Angeles, California:Project manager – restoration project – conservation & monitoring endemického modráska PB Blue Palos Verdes Blues


19992002, AOPK ČR, středisko Plzeň: botanik

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2003 – 10 měsíců postdoc – UCLA, supervisor prof. R. Mattoni a zapojení v ochranářském projektu Palos Verdes Peninsula Land Conservancy, Los Angeles, California: projektový manager - ochranářský project - záchrana endemického modráska PV Blue


zahraniční pobyty delší než 20 dní: Skandinávie, Rumunsko – Karpaty, jihozápad a západ USA, Egypt, Jižní Afrika, Kazachstán, Španělsko a řada evropských NP

Členství

IUCN, WCPA; prosinec 2014 - současnost


Society for Conservation Biology, Police Commitee; leden 2012- současnost


Česká botanická společnost – červen 1992 – současnost


Česká společnost pro ekologii – říjen 2009 – současnost


Europarc Federation, Czech section – víceprezident, červen 2008 – květen 2011


Czech LTER Committee – leden 2009 - současnost

Stručná scientometrie

4 vědecké články registrované na WoS (118 citací); H-index: 2


Vědecké a odborné články:


Křenová Z. & Kindlmann P. 2015. Natura 2000 – Solution for Eastern Europe or just a good start? The Šumava National Park as a test case. Biological Conservation 186: 268–275.


Zenáhlíková J., Červenka J., Čížková P., Bečka P., Starý M., Marek P., Křenová Z. & Svoboda M., 2015: The Biomonitoring project – monitoring of forest ecosystems in non-intervention areas of the Šumava National Park. Silva Gabreta, 21: 95–104.


Zýval V, Křenová Z., Chocholoušková Z., Zýval V. jun. & Zývalová J., 2015: Effects of applying deicing salt to roads in protected areas of the Bohemian Forest region. Silva Gabreta, 21: 43–52.


Dickie I., Whiteley G., Kindlmann P., Křenová Z., Bláha J. 2014. An outline of economic impacts of management options for Šumava National Park, European Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 5–29.


Křenová Z., Vrba J. 2014: Just how many obstacles are there to creating a national park? A case study from the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, Vol. 4, No. 1, pp. 30–36.


Vojtěch O., Křenová Z., Jakuš R. 2013. Species of bark beetles (Scolytinae) collected in the Bohemian Forest at Smrčina/Hochficht two years after the Kyrill hurricane. Silva Gabreta 19: 149–164.


Bláha J., Rumpolt D., Křenová Z. 2013. Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? European Journal of Environmental Sciences, Vol. 3, No. 1, pp. 57–64


Křenová Z. & Hruška J. 2012. Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. European Journal of Environmental Sciences, Vol. 2, No. 1, pp. 62–72


Křenová Z., Chocholoušková Z., Zýval V. 2012. Effects of applying deicing salt to roads in protected areas: a preliminary study in the Bavarian Forest National Park. European Journal of Environmental Sciences Vol. 2, No. 1, pp. 56–61.


Křenová Z. & Kiener H. 2012. Europe’s Wild Heart – still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the Old Continent. European Journal of Environmental Sciences Vol. 2, No 2. pp. 115–124.


Čížková P., Svoboda M. & Křenová Z. 2011. Natural regeneration of acidophilous spruce mountain forests in non–intervention management areas of the Šumava National Park – the first results of the Biomonitoring project. Silva Gabreta 17/1: 19–35.


Křenová Z. & Kiener H. 2011. Europe’s Wild Heart – Responsibility for Europe. In: Vasilijevic, M.,Pezold, T. (eds.) Crossing Borders for Nature. European examples of transboundary conservation. IUCN. Pp.42–45.


Kiener H., & Krenova Z. 2009. Europe’s Wild Heart and Lecture after Kyrill. In: Husslein, M., H. Kiener, Z. Křenová & M. Šolar (eds.) The appropriateness of non–intervention management for protected areas and Natura 2000 sites. Srni Conference Report. Grafenau/Vimperk 2009. Pp 24–27.


Křenová Z. 2009. Výzkum pro národní parky, národní parky pro výzkum. [Research for National Parks, National Parks for Research] In: Fanta, J., Křenová, Z. (eds.) Management lesů v českých národních parcích. Sborník referátů ze semináře [The Forest Management in the Czech National Parks], Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory. Pp 170–181 (in Czech with English abstracts).


Meyer T., Kiener H. & Křenová Z. 2009. Wild Heart of Europe. International Journal of Wilderness. 15(3): 33–40.


Hofhanzlová E. & Křenová Z., 2007. Pollination strategy and reproductive success of Gentiana pannonica in natural population. Silva Gabreta 13(2): 83–94.


Mattoni R., Longcore T., Krenova Z. & Lipman A. 2003. Mass rearing the endangered Palos Verdes blue (Glaucopsyche lygdamus palosverdesensis:Lycaenidae). Journal of Research on Lepidoptera 37: 55–68.


Oostermeijer J.G.B., Luijten S.H., Křenová Z.V. & den Nijs H.C.M. 1998. Relationships between population and habitat characteristics reproduction of the rare Gentiana pneumonanthe L. Conservation Biology 12:1042–1053.


Křenová, Z. & Lepš J.. 1996. Regeneration of a Gentiana pneumonanthe population in an oligotrophic meadow. Journal Vegetation Science 7:107–112.


 


Knihy:


Křenová Z. 2015. Ochrana lesa v chráněných územích. Pp 279–192. In: Jakuš R. & Blažienec M. (eds.). Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Zvolen


Watson A, Carver S., Křenová Z., McBride B. (eds.) 2015. Science and stewardship to protect and sustain wilderness values: Tenth World Wilderness Congress symposium; 2013, 4-10 October, Salamanca, Spain. Proceedings RMRS-P-74. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 208 p.


Křenová Z. 2015. Pro pár stromů starý let se nerozhněvá… Pp. 145–158. In: Chocholoušková Z., Vlach P. Biologie všedního dne. ZČU. Plzeň. 2015.


Křenová Z. & Hruška J. 2012. Ochrana přírody na Šumavě: výhled do budoucna Pp. 241–262. In: Kindlmann, P. et al. Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Carolinum Praha. 2012.


Heurich M., Beudert B., Rall H. & Krenova Z. 2010. National Parks as Model Regions for Interdisciplinary LTER: The Bavarian Forest and Šumava National Parks Underway to Transboundary Ecosystem Research. 327–344 In: Müller, F. et al. (ed.). Long–Term Ecological Research. Between Theory and Application. Springer.


Šantrůčková, H., Vrba J., Křenová Z., Svoboda M., Benčoková A., Edwards M., Fuchs R., Hais M., Hruška J., Matějka K., Rusek J. 2010. Co vyprávějí šumavské smrčiny. [The Story of Mountain Spruce Forests in the Sumava Mts]. Pp. 153 Vimperk. In Czech – the interpretation of the current scientific knowledge to the public.


Husslein, M., Kiener H., Křenová Z. & Šolar M. (eds.) 2009. The appropriateness of non–intervention management for protected areas and Natura 2000 sites. Srni Conference Report. Grafenau/Vimperk 2009


Křenová, Z. 2002. Five articles about Maculinea species – endangered blue butterflies and their food plants. In: Beneš J. & Konvička M. (eds.) 2002. Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and Conservation]. SOM. Praha.