doc. Mgr. Ing. František Zemek, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu země
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: zemek.f@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 247

Odborné zaměření

Kvantitativní hodnocení ekosystémů a krajiny metodami dálkového průzkumu Země


Letecká obrazová spektroskopie


GIS modelování.

Vzdělání

1978 - Přírodovědecká fakulta Masarykovy University Brno: Mgr. - „Matematika odborná“


1989 - Agronomická fakulta VŠZ Praze: Ing. - „Fytotechnika“                                          


2006 - Biologická fakulta JČU v Českých Budějovicích: Ph.D. – „Ekologie“                   


2011 - Zemědělská fakulta JČU v Českých Budějovicích: doc. – „Aplikovaná a krajinná ekologie“

Profesní kariéra

1978-80 Geotest Brno - programátor                      


1980-82 Ministerstvo zahraničních věcí - programátor                      


1982-89 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - výzkumný pracovník              


1989-   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - vědecký pracovník

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1992 - Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen, Scotland

Stručná scientometrie

Přehled WOS publikací: Publikace


Recenzované publikace s IF -20, počet citací - 137, H-index 6


Vybrané publikace: Letecký dálkový průzkum Země: teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů