RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: jakubinsky.j@czechglobe.cz
Telefon: 601 383 196

Odborné zaměření

Fluviální geomorfologie, hydrologie povodí drobných vodních toků, ekohydrologie, retence vody v krajině.

Vzdělání


 • 2011 - 2016: Ph.D. - Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)

 • 2015: RNDr. - Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)

 • 2009 - 2011: Mgr. - Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Fyzická geografie)

 • 2006 - 2009: Bc. - Geografický ústav PřF MU, Brno (studijní obor: Geografie a kartografie)

Profesní kariéra


 • 2016 - nyní: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

 • 2012 - 2015: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (Brno)

 • 2011 - 2012: Česká geologická služba, Odd. informačních systémů (Brno)

Ocenění

Cena děkana za vynikající reprezentaci Fakulty na univerzitách, výzkumných a dalších institucích mimo MU (2015).


Cena za nejlepší poster mladého vědeckého pracovníka - EcoSummit 2016, Montpellier, Francie.

Členství


 • Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS)

 • Česká geografická společnost (ČGS)

 • Evropská asociace pro vodní zdroje (EWRA)

Stručná scientometrie


 • počet impaktovaných článků: 3

 • počet recenzovaných článků: 5

 • H index (WoS): 2

 • http://www.researcherid.com/rid/G-1555-2014